تبلیغات
گیاهان دارویی - منابع فارسی
گیاهان دارویی
herb drugs

منابع معاصر

1. افقهی، جمال‌الدین و فریدون بخت‌آور: مفردات پزشكی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تبریز (بدون تاریخ).

2. بهزاد، محمود: گیاه شناسی، ترجمه، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، تهران 1355.

3. ثابتی، حبیب‌الله: درختان و درختچه‌های ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1344.

4. جوانشیر، كریم: اكالیپتوس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1351.

5. زرگری، علی: گیاهان داروئی، انتشارات دانشگاه تهران، 3 جلد، تهران 1352-1345.

6. صمصام شریعت، هادی، فریبرز معطر: فارماكوگنوزی (مفردات پزشكی)، 3 جلد.

7. صمصام شریعت، هادی، فریبرز معطر: گیاهان داروئی سمی.

8. فاضل، جواد: طب و بهداشت در اسلام، انتشارات كتابفروشی ادیبه، تهران 1340.

9. گونیلی، ابوالحسن: فرهنگ اصطلاحات كشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

10. مجتبائی، محسن و مهدی سمسار: كلیات مفردات پزشكی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

11. مفیدی، علی: گیاهان خارجی، ترجمه، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و انسانی،‌ تهران 1356.

12. نامدار، مهدی و محسن مجتبائی، مفردات پزشكی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

13. نامدار، مهدی، محسن مجتبائی و مهدی سمسار: دولپه‌های داروئی جداگلبرگ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

14. نامدار، مهدی، محسن مجتبائی و مهدی سمسار: دولپه‌های داروئی پیوسته گلبرگ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346.

15. هدایت، صادق: فوائد گیاه‌خواری، انتشارات امیركبیر، تهران 1342.

16. امین، غ: گیاهان سنتی ایران، مؤسسه پژوهشهای گیاهان داروئی ایران، دانشگاه علوم پزشكی تهران، دانشكده داروسازی، خرداد ماه 1370.

17. رجحان، م: دارو و درمان گیاهی، سازمان آموزش و انتشارات علوی، بهار 1374.
برچسب ها: منابع فارسی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 مرداد 1390 توسط Pouran Aliverdi