تبلیغات
گیاهان دارویی - منابع فارسی
گیاهان دارویی
herb drugs

منابع سنتی

1. بیرونی، ابوریحان: صیدنه، به تصحیح و مقدمه عباس زریاب. انتشارات مركز نشر دانشگاهی، تهران 1370.

2. سینا، ابوعلی، القانون فی طب، رم 1653.

3. سینا، ابوعلی قانون درطب، ترجمه عبدالرحمن شرفكندی، جلد 1 تا 5، انتشارات دانشگاه تهران 1357-1361.

4. جرجانی، سید اسماعیل: ذخیره خوارزمشاهی، به كوشش سعیدی سیرجانی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1355.

5. رازی، محمد زكریا: الحاوی فی‌الطب، حیدرآباد دكن، مطبعه دائره المعارف المعثمانیه، 1347.

6. هروی، قاسم بن یوسف ابونصری: ارشاد الزراعه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346.

7. هروی، موفق‌الدین ابومنصورعلی: الابنیه عن حقائق الادویه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346.

8- عطار، زین‌الدین، اختیارات بدیعی: تصحیح و تحشیه محمدتقی میر. انتشارات شركت دارویی پخش رازی، تهران 1371.

9. عقیلی، محمدحسین: قرابادین كبیر، انتشارات كتابفروشی محمودی، تهران 1342.

10. مؤمن حسینی، محمد: تحفه‌المؤمنین، انتشارات كتابفروشی مصطفوی، تهران 1345.
برچسب ها: منابع فارسی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 مرداد 1390 توسط Pouran Aliverdi